کدام یک مشکل ساز است؟ ” کیست یا سنگ کلیه “

سوال بیمار : خانم 58 ساله بدون سابقه ی بیماری اما گاهی اوقات شن کلیه دارد البته دو کلیه او ، کیست هم دارد . ایا کیست کلیه درمان دارد ؟ خطر ناک است ؟   پاسخ پزشک : کیست های کلیوی معمولا به عملکرد کلیه کاری ندارند ، درمان خاصی هم ندارند مگر اینکه …